Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar mobility

 

Meno

Kontakt
Ing. Róbert Hartmann

vedúci útvaru

mobil: 0902 911 027

Ing. Katarína Sládková

referent pre dopravu

tel.:  032/6504 421

mobil: 0902 911 754

Ing. Miloš Minarech

referent pre dopravu

tel.:  032/6504 421

mobil: 0911 041 811

Ing. Slavomíra Gáborová

referent pre dopravu 

tel.: 032/6504 421

mobil: 0902 911 747

Ing. Dana Hančíková

referent pre dopravu 

mobil: 0911 179 609

 

Ing. Hana Múdra

referent pre dopravu 

mobil: 0914 390 174

Bc. Alena Hajtmanová

referent útvaru dopravy

 mobil: 0911 147 961

 

Jaroslav Uher

referent útvaru dopravy

 

mobil: 0902 911 050

 

 
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín