Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  História  

Archívne okienko

145 rokov Hasičského zboru v Trenčíne

Zmienky o požiaroch nachádzame v dejinách obcí a miest pomerne často, pustošili ich odnepamäti. Hoci nevymenujeme všetky faktory, ktoré boli príčinou požiarov, môžeme spomenúť aspoň tie doložené z...

135 rokov železničnej prepravy v Trenčíne

Nedávna rekonštrukcia železničného úseku vedúceho cez Trenčín viacerých prinútila zamyslieť sa nad železničnou prepravou v Trenčíne. O to viac, ak si uvedomíme, že v roku 2018 si pripomíname 135...

Výročie vzbury 71. Trenčianskeho pešieho pluku v Kragujevci

V tomto roku si pripomíname storočnicu od známej vzbury 71. Trenčianskeho pešieho pluku, ktorý sídlil vo Fridrichových kasárňach v Trenčíne. Jeho pomenovanie vychádza zo značného počtu odvedencov,...

Ako vyzerali reklamy v tlači pred osemdesiatimi rokmi?

Pred vianočnými sviatkami sme nazreli do týždenníka Trenčan, ktorý vychádzal v prvej polovici 20. storočia, aby sme zistili, ako vyzerali reklamy vo vianočnom a novoročnom období. S blížiacim sa...

Ako sa rekonštruovalo námestie pred 90 rokmi

Z dejín rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne na starých fotografiách Márie Holoubkovej - Urbasiówny. Trenčianska fotografka Mária Holoubková ? Urbasiówna sa popri ateliérovej tvorbe venovala...

Mestské pečate zo 17. storočia na archívnych dokumentoch

Z histórie sfragistiky a heraldiky Trenčína. Trenčín je jedným zo slovenských miest, kde kontinuita používania mestského erbu siaha hlboko do stredoveku. Štátny archív v Trenčíne uchováva jeho...

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín