Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Hlavný architekt

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. arch. Martin Beďatš

tel.:  032/6504 465

mobil: 0902 911 311

  

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín