Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Užitočné telefónne čísla

Smerové číslo Trenčína pri volaní v SR 032
Smerové číslo pri volaní zo zahraničia do Trenčína 00421 32
Informácie o telefónnych číslach 1181
Univerzálna hlasová informačná služba  1180
Informácie o medzinárodných telefónnych číslach 12149

Info asistent - informácie 24 hodín denne - cest.poriadky,

ubytovanie, zdravot. zariuadenia a pod.

12111
Vnútroštátne volanie prostredníctvom operátora 1181
Medzinárodné volanie prostredníctvom operátora 12 131
Ohlasovňa telefónnych porúch 12 129
SOS tiesňové volania 112
Polícia 158
Záchranná zdravotná služba 155
Hasičský a záchranný zbor 150
Mestská polícia 159
Nepretržitá havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 123
Nemocnica - operátor 032/6566 111
Pohotovosť pre deti a dorast 032/6566 609
Pohotovosť dospelí 032/6566 711
Pohotovosť stomatologická/zubná 032/6400 010
Lekáreň s pohotovostnou službou,  Arnica Montana 032/6524 993
Detská linka záchrany 0800 121 212
Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321
Linka dôvery 0907 401 749
Poruchy – plyn 0850 111 727
Poruchy – elektrický prúd 0800 111 567
Poruchy – voda 0800 121 333
24-hodinový dispečing hlásenia porúch verejného osvetlenia

0905 316 690

 

 

 

 

Aktualizované: 17.09.2015 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín