Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Povinne zverejňované informácie  

Spôsob úhrady

1. V hotovosti v pokladni Klientského centra Mestského úradu (prízemie rovno)

Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

032/6504 310

Pondelok

8:00 – 16:30

Utorok

8:00 – 16.30

Streda

8:00 – 16:30

Štvrtok 

8:00 – 16:30

Piatok

8:00 – 14:00

2. Bezhotovostným prevodom na účet v banke.

3. Poštovou poukážkou.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín