Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Kontakt

KANCELÁRIA PRIMÁTORA

Mierové námestie 2
911 64 Trenčín

 

Mgr. Richard Rybníček

primátor mesta Trenčín

tel.: 032/6504 230

e-mail:

 

Malvína Pavlačková

vedúca kancelárie primátora

tel.: 032/6504 230

mobil: 0911 041 816

e-mail:

 

Ing. Vladimír Sedlák

asistent primátora

tel.: 032/6504 330

e-mail:

 

Mgr. Viera Aninová

sekretariát

tel.: 032/6504 240

fax: 032/743 12 48

e-mail:

 

Erika Ságová

hovorca

tel.: 032/6504 287

mobil: 0902 911 803

e-mail:

 

Eva Mišovičová

referent pre komunikáciu

tel.: 032/6504 287

mobil: 0902 911 159

e-mail:

 

PhDr. Pavol Seriš

kronikár

tel.: 032/6504 216

mobil: 0902 911 133

e-mail:

 

Mgr. Ľuboslava Sedláková

referent pre komunikáciu

tel.: 032/6504 287

mobil: 0902 911 220

e-mail:

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín