Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Pracovný program primátora mesta Trenčín

V tejto sekcii máte možnosť nahliadnuť do pracovného programu primátora mesta Trenčín. Primátor ako štatutár mesta denne zastupuje mesto v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, schvaľuje a následne podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, či záväzné stanoviská, vybavuje obsiahlu písomnú agendu a elektronickú korešpondenciu, vybavuje telefonáty.

Plánovaná týždenná pracovná časť programu: 

Pondelok 23. 4. 2018

 • pracovná cesta – Bratislava
 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovná porada s vedúcou útvaru ekonomického a vedúcou útvaru právneho Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 24. 4. 2018

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na tlačovej konferencii spoločnosti Adient, s. r.o. v Trenčíne
 • účasť na otvorení koordinačnej porady Slovenskej správy ciest v Trenčíne
 • pracovná porada k investičným akciám Mesta Trenčín

Streda 25. 4. 2018

 • účasť na otvorení súťaže v poskytovaní prvej pomoci v Trenčíne
 • riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 26. 4. 2018

 • účasť na otvorení prezentácie mesta Trenčín v skrášľovaní zelených plôch
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 27. 4. 2018

 • účasť na sneme Okresnej jednoty dôchodcov
 • pracovná porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 30. 4. 2018

 • dovolenka
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín