Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  

Predchádzajúci primátori

Meno Funkcia Rok
Ernest UCSNAY mešťanosta  1887 – 1918
Alexander ZELENY mešťanosta 1918 - 1919
Jozef LACO mešťanosta 1919 – 1920
Cyril SVOBODA  mešťanosta  1920 – 1922
Ing. Gustáv DOHNÁNYI starosta 1923 – 1924
Rudolf MISZ starosta 1924 – 1928
Jozef REIHEL starosta 1928 – 1939
Dr. Ján ZAŤKO starosta 1939 – 1942
Dr. Ján ZAŤKO  vlád. komisár 1942 – 1944
Dr. Ján ZAŤKO mešťanosta 1944 – 1945
Štefan MARKOVIČ mešťanosta 1945 – 1945
Ján ZEMAN predseda MNV 1945 – 1945
Ján BARTÁK predseda MNV 1945 – 1946
DR. Jozef BAÁR predseda MNV 1946 – 1948
Ján MIKULA  predseda MNV 1948 – 1948
Eduard KLČO predseda MNV 1948 – 1949
Štefan ONDRUŠKA predseda MNV 1949 – 1951
Vojtech KIANIČKA predseda MNV 1952 – 1954
Anton TOMÁŠ predseda MsNV 1954 – 1971
Rudolf PAJTINA predseda MsNV 1971 – 1977
Štefan REHÁK predseda MsNV
primátor mesta  1977 – 1994
Ing. Jozef ŽIŠKA primátor mesta  1994 – 2002
Ing. Juraj LIŠKA primátor mesta  2002 – okt. 2003
Ing. Ján KRÁTKY zástupná funkcia okt. 2003 – jan. 2004
Ing. Branislav CELLER primátor mesta  od jan. 2004 - dec. 2010
Mgr. Richard RYBNÍČEK primátor mesta  od dec. 2010

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín