Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Pamiatky  

Rímsky nápis

 

Rímsky nápis
Najvýznamnejšia rímska epigrafická pamiatka v strednej Európe na sever od Dunaja, zachovaná in situ. V poslednej tretine 2. storočia rozpútal vpád germánskych kmeňov Markomanov a Kvádov jeden z najnebezpečnejších konfliktov medzi Rímskou ríšou a kmeňmi zadunajského barbarika.  V roku 179, poslednom roku vojny, prenikli detašované oddiely II. légie pomocnej (II legio Adiutrix) z posádky v Aquincu (dnes Budapešť) údolím Váhu až k Laugariciu, dnešnému Trenčínu. Ich prítomnosť v okolí nášho mesta dokladá votívny latinský nápis na hradnej skale:

  • VICTORIAE
  • AVGVSTORV(m)
  • EXERCITUS QVI LAV
  • GARICIONE SEDIT MIL(ites)
  • L(egionis) II DCCCLV
  • (Marcus Valerrius) MAXIMIANUS LEG(atus) LEG
  • (ionis) II AD)iutricis) CVR(avit) F(aciendum)

„Víťazstvu cisárov venovalo 855 vojakov II. légie z vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu.

Dal zhotoviť Marcus Valerius Maximianus, legát II. légie pomocnej.“

Pravosť nápisu a identifikáciu donátora, legáta II. légie pomocnej umožnil jedinečný objav v alžírskej Zane (niekdajšie mesto Diana Veteranorum v rímskej provincii Numidii) V polovici päťdesiatich rokov tu bol objavený podstavec sochy bývalého miestodržiteľa M. V. Maximiana s votívnym nápisom, popisujúcim jeho bohatú a záslužnú kariéru v službách Ríma. Medzi iným sa tu spomína, že bol veliteľom oddielov, ktoré prezimovali v Laugariciu na území barbarov.

Presné datovanie nápisu umožnil údaj v ňom obsiahnutý, že je venovaný „víťazstvu cisárov...“. Z kontextu vyplýva, že mohlo ísť iba o cisára Marca Aurélia „filozofa na tróne“(161-180) a jeho syna Commoda, ktorý sa stal spoluvládcom až v roku 179.

Na jar roku 180 cisár Marcus Aurelius zomrel a Commodus uzavrel s Germánmi mier a rímske oddiely  sa z barbarika stiahli.

Táto jedinečná pamiatka je viditeľná z hotele Elisabeth.

Podrobne o Trenčíne v rímskom období : Laugaricio - Trenčín a okolie v rímskej dobe

 

Aktualizované 03.10.2012

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín