Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Pamiatky  

Farský kostol Narodenia Panny Márie

Opevnený okrsok farského kostola na Mariánskom vŕšku pod hradom, nazývaný aj „Marienburg“ tvoril pôvodne súčasť mestského opevnenia a chránil tiež prístupovú cestu na hrad. Kostol bol postavený v roku 1324, pravdepodobne na základoch ešte staršej stavby z polovice 13. storočia ako bazilikálne trojlodie s jednoduchým pravouhlým presbytériom a predsunutou vežou na západnej strane. Okolo polovice 15. storočia bol zmenený na sieňové trojlodie s polygonálnym záverom. V roku 1528 za Katzianerovho obliehania hradu bol vypálený spolu s neďalekým Karnerom sv. Michala. Náprava škôd začala až po roku 1553 s povolením samého kráľa. Viedol ju taliansky staviteľ Tobias Sebastiano, ktorý v rokoch 1553-1560 postavil nové múry lode a zaklenul ich valenou klenbou s lunetami na toskánskych stĺpoch a zasklepil sanktuárium. Práce dokončil Mikuláš Bussi. Kostol bol viackrát poškodený ohňom. Po požiari v roku 1886 bol začiatkom 20. storočia upravený do dnešnej podoby postavením novej kopule veže, prefasádovaním a zasadením farebných vitráží do okien a výmenou pôvodnej tehlovej dlažby za dlaždice. V stene predsiene kostola je vsadená gotická náhrobná tabuľa zástavníka Martina Zimu z roku 1498. V chrámovom poklade sa nachádza i pozlátená gotická monštrancia, ktorú v roku 1364 daroval kráľovi Ľudovítovi Veľkému cisár Karol IV. pri príležitosti úspešných mierových rokovaní konaných na Trenčianskom hrade.

V ľavej bočnej lodi chrámu sa nachádza pohrebná kaplnka Ilešháziovcov z roku 1648, ktorú na podnet Jozefa Ilešháziho prestaval a vyzdobil Ľudovít (Ludwig) Gode, žiak rakúskeho sochára Rafaela Donnera (autor súsošia sv. Martina so žobrákom v Dóme sv. Martina v Bratislave). Gode je autorom sochárskej skupiny Ukrižovaniaportrétnej epitafnej dosky donátora Gašpara Ilešháziho. Zo starého gotického zariadenia kostola sa zachovali dva fragmentálne zachované maľované oltárne krídla z čias okolo 1400 a fragment malého prenosného oltárika Panny Márie z roku okolo 1420, ktoré sú v Národnej galérii v Budapešti. Ich zväčšenú ilustráciu možno vidieť v expozícii Karnera sv. Michala oproti farskému kostolu.

Pamiatka sa nachádza na Mariánskom námestí a je prístupná len v čase bohoslužieb v tomto kostole.

  Farský kostol Narodenia Panny Márie - pohľad od mesta  Farský kostol Narodenia Panny Márie - detail renesančného vstupu

                       Pohľad od mesta                                       Detail renesančného vstupu

 

Aktualizované 03.10.2012

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín