Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Pamiatky  

Karner sv. Michala

Je jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste mimo Trenčianskeho hradu. Postavený bol v druhej tretine 15. storočia ako kostnica v blízkosti Farského kostola. Zadnou stenou nadväzuje na pôvodné mestské opevnenie. Začiatkom 16. storočia nadstavili dnešnú nadzemnú časť, ktorá po požiari kostola v roku 1528 slúžila istý čas ako kaplnka. V rokoch 1529 –1530 sa v mestských účtoch spomínajú výdaje na jeho opravu. Až do opravy Farského kostola dočasne slúžil ako miesto bohoslužieb. V roku 1560 bol v súvislosti s tureckým nebezpečenstvom zmenený na mestskú zbrojnicu s kovolejárskym zariadením v suteréne. Neskôr budova schátrala a po rekonštrukcii v rokoch 1973 –1989 dnes patrí Trenčianskemu múzeu ktoré je pod správou VÚC Trenčín. 

Na ploche približne 70m2 v tomto neveľkom, ale veľmi pôsobivom priestore sa ponúka kolekcia sakrálneho umenia zo zbierok Trenčianskeho múzea, ktorá združuje prierez fragmentov oltárnych komplexov.

V časti tzv. podlužanského oltára  - Snímanie z kríža  z 1. polovice 15. storočia je v jedinečnej kompozícii stvárnená tragédia okamihu v dokonalých gestách  zúčastnených. Pokojná a vyrovnaná Madona s Ježiškom s pôvodnou polychrómiou a Krásna Madona v typickej gotickej kompozícii pochádzajú pravdepodobne z dielne rakúskych (alebo nemeckých) majstrov a dávajú presvedčivé svedectvo o kvalite pôvodných oltárnych celkov, ich kvalite a dobe vzniku. Figúra, resp. torzo -  sv. Alžbety Uhorskej (Durínskej) je aj napriek chýbajúcim gestám rúk, typickým práve pre obdobie nastupujúceho baroka, veľmi pôsobivá a vidieť, že v atmosfére sakrálneho priestoru bývalého karnera svojim postojom stále dynamizuje a rozochvieva okolie. Vo výklenkoch oproti vstupu sú umiestnené fragmenty sakrálnej architektúry - sochy zlátených anjelikov - putti a niekoľko sošiek svätcov, pochádzajúcich zo 17. - 18. storočia. V textovom a panelovom súbore je možné vidieť niekoľko informácií súvisiacich s pohnutými dejinami Farského kostola Narodenia Panny Márie.

Adresa: Mariánske námestie,  911 08 Trenčín, www.muzeumtn.sk, , tel.:032744 07 53 

 

Karner sv. Michala   Karner sv. Michala

 

Aktualizované 03.10.2011

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín