Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Pamiatky  

Objekt radnice

Mestský úrad
Trenčín dlhý čas nemal radnicu v pravom zmysle slova. Richtári úradovali vo vlastných domoch, čo spôsobovalo nemalé komplikácie a spory. V roku 1663 kúpil mestský magistrát obytný dom na námestí pri Dolnej mestskej bráne. Po rozsiahlom požiari v roku 1708 bola budova celkom zničená a obnovená v roku 1728 s viacerými stavebnými úpravami. Prestavba v 19. storočí zasiahla do fasády i do strechy, keď sa zmenila z manzardovej na valbovú. V roku 1872 pristavili k radnici pôvodne obytný činžiakový dom, ktorý bol otočený do Sládkovičovej ulice. Po adaptácii slúžil ako úradovňa pre stránky, ktoré v daždi a v zime stávali na otvorenej pavlači, spájajúcej starú budovu s prístavbou. Nový renesančný objekt radnice s nárožnou vežičkou slúžil svojmu účelu až do 30. rokov 20. storočia. V roku 1934 bol pre zlý stavebnotechnický stav asanovaný a na jeho mieste vznikol nový objekt podľa projektu V. Šebora. V auguste 1933 sa so stavbou po rôznych prieťahoch začalo a do konca roka bola ukončená železobetónová kostra budovy. Začiatkom decembra 1934 bola nová budova radnice slávnostne vysvätená a odovzdaná do užívania. V druhej polovici 20. storočia boli vo vnútorných priestoroch budovy realizované drobné stavebné úpravy so snahou zefektívniť chod úradu. V roku 2004 sa uskutočnila výstavba výťahu a prestavba prízemia, v ktorom vzniklo dnešné Klientske centrum.

Aktualizované 31.01.2011

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín