Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Pamiatky  

Kaplnka sv. Anny

Postavili ju v roku 1789 na mieste staršieho gotického kostola, patriaceho mestskému špitálu. Barokovo klasicistický hlavný oltár s obrazom sv. Anny pochádza z druhej polovice 18. storočia. V interiéri kostola sa nachádza pozoruhodná rokoková krstiteľnica a neskorobarokový organ. V strede pruskej klenby je obraz Svätej rodiny, ktorý v roku 1886 zreštauroval  viedenský maliar  Emil Czech. Kostol vymaľoval miestny majster Brabenec.

Kaplnka je prístupná len počas bohoslužieb.

Bohoslužby sa slávia v chráme sv. Anny na Námestí sv. Anny v centre mesta nasledovne:

Nedeľa:
Prvá NEDEĽA v mesiaci 18:00 svätá božská liturgia (slovenská).

Ostatné NEDELE 9:30 svätá božská liturgia (slovenská, druhú nedeľu v mesiaci cirkevnoslovanská).

Cez týždeň:
V pondelok 18:00 svätá božská liturgia (cirkevnoslovanská).

V stredu a piatok 18:00 svätá božská liturgia (slovenská).

Sviatok cez týždeň 18:00 svätá božská liturgia.

Od 1. novembra do budúcej Paschy (Veľkej noci) budú všetky večerné sv. liturgie cez týždeň o 17:00.

Správca farnosti: o. Igor Cingeľ

Kontakt:  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín
o. Igor Cingeľ
M. Turkovej 46/25
911 01 Trenčín

E-mail:  
Mobilný telefón:  0915-960780

 

Aktualizované 14.05.2009

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín