Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar investícií

 

Meno

Kontakt

Ján Korienek

poverený vedením útvaru

mobil: 0904 631 953

Ing. Miroslav Sádecký 

referent pre investície mesta

mobil: 0902 911 026

Boris Bulko

referent pre investície mesta

mobil: 0902 911 149

Janka Kotrasová

referent pre investície mesta

mobil: 0902 911 075

 Ing. Simona Chorvátová

referent pre investície mesta

mobil: 0902 911 225

 Ing. Radovan Polák

referent pre investície mesta

mobil: 0911 179 604

 

 
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín