Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  

Stredné školy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Ulica 1. mája 170/2

911 35 Trenčín

Tel 032/743 44 22

Fax 032/743 64 97

www.gymnaziumtrencin.sk

 

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta

Ulica 1. mája 7

911 35 Trenčín

Tel 032/652 94 05 - riaditeľka školy

Fax 032/652 94 06

http://pasatn.edupage.org/contact/?

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Palackého 4

912 50 Trenčín

Tel 032/743 14 96 - riaditeľ školy

Fax 032/743 14 95

www.piar.gtn.sk

Športové gymnázium

Kožušnícka 2

911 05 Trenčín

032/652 82 75 - riaditeľ školy

032/652 82 74 - zástupca pre šport a vzdelávanie

032/652 82 72 - tréneri školy

www.sportgymtn.edu.sk

riaditel

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín

M. Rázusa 1

911 01 Trenčín

Tel  032/748 18 11 - vrátnica

      032/748 18 12 - sekretariát

      032/748 18 21 - riaditeľ

      032/748 18 22 - zástupca

Fax 032/748 18 55

www.oa-tn.edupage.org

Stredná odborná škola zdravotnícka

Veľkomoravská 14

911 34 Trenčín

Tel  032/651 98 19 - riaditeľka školy

      032/651 98 18 - sekretariát riaditeľky

      032/651 98 13 - zástupca

      032/651 98 11 - informátor

Fax 032/651 98 10
www.szstn.sk

Stredná umelecká škola

Staničná 8

911 05 Trenčín

Tel 032/65 05 726

Fax 032/652 38 40

www.sustn.sk

Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša

Staničná 4

911 05 Trenčín

Tel  032/65 231 06

Fax 032/650 59 33

www.spssstantn.sk

riaditel

Stredná odborná škola

Pod Sokolicami 14

911 01 Trenčín

Tel 032/743 27 30 - sekretariát riaditeľa

Fax 032/743 54 22

www.sostn.sk

Dopravná akadémia

 

Školská 66

912 50 Trenčín

Tel 032/28 55 203 sekretariát

     032/28 55 202 riaditeľ

     032/28 55 206 zástupca riaditeľa

Fax 032/652 22 10

www.dopravnaakademia.sk

sekretariat  

Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín

Legionárska 160

911 04 Trenčín

Tel 032/658 23 26

www.soslt.edupage.org

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Ul. P. Jilemnického 24

912 50 Trenčín

Tel 032/650 97 11 spojovateľka

Fax 032/6509725       

www.sosostn.sk

Súkromná stredná odborná škola

Ul. gen. M. R. Štefánika 379/19
911 01 Trenčín

Tel 032/743 21 35
     0918 940 698

www.ssostn.edupage.org

Súkromné gymnázium Futurum

Na dolinách 27

911 05 Trenčín

0918 325 444

www.sgfuturum.sk

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín