Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Vybavuje

Klientske centrum - Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
Tel.: 6504 308, 6504 309 
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €  
  • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

 

Aktualizované: 02.10.2012

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín