Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Určenie / zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto Trenčín určuje súpisné a orientačné čísla stavieb na základe písomnej žiadosti. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries. Bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa.

Obec zabezpečuje na vlastné náklady tabuľku so súpisným číslom. 

Potrebné doklady

  • Žiadosť o určenie / zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo) / (tlačivo)        

         s prílohami

Vybavuje

Klientske centrum - Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
Tel.: 6504 308, 6504 309 
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez poplatku

Aktualizované: 01.07.2015

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín