Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Voličský / hlasovací preukaz vystaví Mestský úrad v Trenčíne na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb/referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským / hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )

  • Občan v zastúpení predloží splnomocnenie 

Vybavuje

Klientske centrum - Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
Tel.: 6504 308, 6504 309 
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

 

Aktualizované: 02.01.2014

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín