Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady

 • Dieťa narodené v platnom manželstve:
  • občiansky preukaz rodičov
  • sobášny list
 • Dieťa narodené slobodnej matke:
  • občiansky preukaz
 • Dieťa narodené rozvedenej matke:
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • občiansky preukaz
 • Dieťa narodené vdove:
  • úmrtný list zosnulého manžela
  • občiansky preukaz  

Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:
Tel.: 6504 312, 6504 313
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

Aktualizované 22.04.2009

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín