Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz matky a otca
  • Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená) 

Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:
Tel.: 6504 312, 6504 313
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku 

 

Aktualizované 22.04.2009

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín