Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

  • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého

Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:
Tel.: 6504 312, 6504 313
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku 

Aktualizované 22.04.2009

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín