Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Vystavenie druhopisu rodného / sobášneho / úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz

Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:
Tel.: 6504 312, 6504 313
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.  

 

 

Aktualizované: 07.04.2016

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín