Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady

  • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
  • Právoplatné súdne rozhodnutie

Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:
Tel.: 6504 312, 6504 313
e-mail:

Doba vybavenia: 
1 mesiac

Poplatok:

  • Návrat k predchádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom, podľa platného sadzobníka správnych poplatkov.
  • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet. 

 

Aktualizované: 07.04.2016

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín