Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Poradenstvo k žiadostiam v oblasti sociálnych vecí

Mestský úrad v Trenčíne, Útvar klientskeho centra a matriky poskytuje:

  • poradenstvo pre občanov žiadajúcich o dávku sociálnej pomoci,
  • poradenstvo občanom vo veci žiadosti o umiestnenie v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach sociálnej starostlivosti,
  • poradenstvo pre občanov žiadajúcich o prenájom bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín
  • potvrdzovanie formulárov E401 - odporúčanie pre občanov pracujúcich v zahraničí a pre ich blízkych príbuzných s trvalým pobytom v meste Trenčín, pre sociálne zabezpečenie a prídavky na deti - potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa a príbuzných uvedených na tlačive.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz
  • Vyplnené tlačivo žiadosti

Vybavuje

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.:  6504 307
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

Aktualizované: 02. 03. 2015

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín