Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Mesto Trenčín môže poskytnúť občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti občana, ktorá musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.

 

Potrebné doklady

  • Žiadosť o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi (tlačivo)
  • Potvrdenie o príjme / Potvrdenie o výške dôchodku žiadateľa

           a spoločne posudzovanej osoby (manžel/manželka)

  • Potvrdenie o nákladoch na domácnosť
  • Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne

 

Príjem podaní

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.: 6504 307
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

 

Aktualizované: 08.02.2012

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín