Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Agenda mestských bytov

Mesto Trenčín, ako vlastník a prenajímateľ bytových a nebytových priestorov z dôvodu zmeny právnych vzťahov, zabezpečuje v plnom rozsahu správu tohoto.

Táto činnosť je zabezpečovaná v čase úradných hodín na útvare majetku mesta, prízemie  - č. dverí 112,  Mestského úradu v  Trenčíne, Farská ul. č. 10,  911 64 Trenčín.   

Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste všetky platby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov (nájomné a zálohové platby za poskytované služby)  poukazovali na účet Mesta Trenčín - číslo účtu SK48 7500 0000 0000 2582 0873, ktorý je vedený v ČSOB, a.s. korporátnej pobočke Trenčín.

 

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
Streda 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00 
Piatok 8.00 – 11.30 12.30 – 14.00

Ostávajúci pracovný čas je vyhradený pre pracovné rokovania a koncepčnú prácu.

Aktualizované: 27. 2. 2012

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín