Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Evidencia psov

Každý držiteľ psa na území mesta Trenčín je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie.

Potrebné doklady

           - vyplnený priniesť osobne z dôvodu vydania evidenčnej známky

  • Občiansky preukaz držiteľa psa

Vybavuje

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok:

  • prihlásenie / odhlásenie psa z evidencie - bez poplatku
  • náhradná evidenčná známka (pri strate) 3,00 € - platí sa v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných karie

Súvisiace predpisy:

 

 

Aktualizované: 08.03.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín