Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  

Vzdelávanie a školstvo

Mesto Trenčín je centrom vzdelávania pre široké okolie. Rôznorodá sieť vzdelávacích inštitúcií zabezpečuje vzdelávanie od predškolského veku po univerzitné vzdelanie.

O výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie sa stará 16 materských škôl, ktoré riadi mestská rozpočtová organizácia Školské zariadenia Mesta Trenčín. Okrem nich sa v meste nachádzajú 3 súkromné materské školy - Slimáčik, Lingual a Štvorlístok.

V meste pôsobí 11 základných škôl, z ktorých 8 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, 1 cirkevná, 1 súkromná (Futurum) a 1 špeciálna. Súčasťou každej základnej školy je školský klub detí a školská jedáleň, ktoré poskytujú starostlivosť žiakom po skončení vyučovania. V rámci vzdelávacích poukazov ponúkajú základné školy pestrú krúžkovú činnosť.

Odborné umelecké vzdelanie - hudobné, výtvarné, tanečné i literárno-dramatické zabezpečuje Základná umelecká škola K. Pádivého, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trenčín. Na území mesta pôsobia ešte ďalšie dve súkromné základné umelecké školy.

V rámci stredoškolského vzdelávania pôsobia v meste 3 gymnáziá - štátne, cirkevné, športové, 7 stredných odborných škôl - obchodná akadémia, stredná zdravotnícka škola, stredná umelecká škola SOŠ zamerané na obchod a služby, podnikanie, stavebná, strojárska - všetky patria pod zriaďovateľskú pôsobnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Možnosti vysokoškolského vzdelávania ponúkajú Vysoká škola manažmentu a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka.

Vzdelávanie pre seniorov realizuje Akadémia tretieho veku.

Záujmové vzdelávanie poskytujú spoločensko-vzdelávacie inštitúcie, centrá voľného času, kultúrne strediská a pod.

   

 

žiaci v základnej škole

 

                                

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín