Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Úrady a inštitúcie  

Útvar stavebný

Vážení klienti,

Mesto Trenčín, oznamuje občanom, že dňa 01.01.2012 zanikol Spoločný obecný úrad s názvom ,,Spoločný stavebný úrad v Trenčíne“.

Mesto Trenčín od uvedeného dátumu vykonáva činnosti stavebného úradu v prenesenom výkone štátnej správy samostatne, teda už nevykonáva tieto

činnosti pre ostatné obce.

Od uvedeného dátumu vzniká nový útvar s názvom: ,,Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií“, ktorý je v organizačnej štruktúre mesta

zaradený pod Mestský úrad Mesta Trenčín.

 

KOMPETENCIE:

  • vydávanie územných rozhodnutí
  • vydávanie stavebných povolení
  • vydávanie povolení zmeny stavby pred dokončením
  • vydávanie povolení terénnych úprav
  • vydávanie kolaudačných rozhodnutí
  • vydávanie povolení zmeny v užívaní stavby
  • vydávanie povolení na odstránenie stavby
  • vydávanie rozhodnutí o vyvlastnení
  • vykonávanie Štátneho stavebného dohľadu

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín