Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar školstva

 Meno zamestnanca:

 Telefón, e-mail:

Mgr. Ľubica Kršáková - poverená vedením

 

mobil: 0902 924 976

Mgr. Ivana Sulíková

referent pre metodiku riadenia škôl

a školských zariadení

 

mobil: 0902 911 083

Bc. Katarína Kubíková

referent pre správu škôl a školských

zariadení

 

mobil: 0902 924 975

Ing. Jana Barnová

referent útvaru školstva

 

mobil: 0911 041 821

 

 
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín