Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar právny

 Meno zamestnanca:              

 Telefón, e-mail:         

 

JUDr. Katarína Mrázová

vedúca útvaru

tel.:  032/6504 253 

mobil: 0902 911 163

Mgr. Iveta Plešová

špecialista pre legislatívu

tel.:  032/6504 244 

mobil: 0902 911 151

  

              

Mgr. Zuzana Betáková

referent pre legislatívu

tel.:  032/6504 267

mobil: 0902 911 141

Mgr. Lucia Zaťková

špecialista právnik

tel.:  032/6504 238

mobil: 0911 041 827

Ing. Jana Molnárová

špecialista pre verejné obstarávanie

tel.:  032/6504 265

mobil: 0911 041 829

Mgr. Katarína Kráľová

referent pre verejné obstarávanie

tel.:  032/6504 277

mobil: 0901 714 336

Radoslava Hašková

referent pre verejné obstarávanie

tel.:  032/6504 277

mobil: 0911 041 806

Mgr. Gabriela Peťovská

špecialista právnik   

tel.:  032/6504 244

mobil: 0902 911 213

Mgr. Jana Smrečanská

referent - zapisovateľ

tel.:  032/6504 222

mobil: 0911 041 832

Mgr. Natália Kristófová

referent pre legislatívu

tel.:  032/6504 238

mobil: 0901 714 337

JUDr. Mária Michalíková

právnik/referent

tel.:  032/6504 261

mobil: 0903 490 550

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín