Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar ekonomický

Meno zamestanca:                                 Telefón, e-mail:                

 

Ing. Mária Capová

vedúca útvaru

tel.: 032/6504 214

mobil: 0902 911 404

Ing. Andrea Prnová Žilková

špecialista ekonóm

tel.: 032/6504 254

mobil: 0902 900 024

Renáta Prnová

referent ekonóm

tel.: 032/6504 228

mobil: 0911 041 813

Dagmar Margetínová

referent fakturant

tel.: 032/6504 228

mobil: 0911 041 812

Bc. Dagmar Vašíčková

špecialista účtovník

tel.: 032/6504 234

mobil: 0902 925 001

Mgr. Gabriela Babony

referent  účtovník výdavkov

tel.: 032/6504 232

mobil: 0911 041 823 

Adriana Dolinajová

referent  účtovník príjmov

tel.: 032/6504 232

mobil: 0910 805 990

Ing. Ján Margetín

špecialista pre dane a poplatky

tel.: 032/6504 269

mobil: 0902 911 140

Eva Lagínová

referent pre dane a poplatky

tel.: 032/6504 268

mobil: 0911 041 807

Marta Galliková

referent pre dane a poplatky

tel.: 032/6504 243

mobil: 0911 041 808

Margita Majerská

referent pre dane a poplatky

tel.: 032/6504 268

mobil: 0911 041 810

Alica Durcová

referent účtovník príjmov

tel.: 032/6504 291

mobil: 0902 911 226 

Denisa Bočáková

referent pre dane a poplatky

tel.: 032/6504 212

mobil: 0911 041 803

Bc. Katarína Tomášková

referent pre dane a poplatky

tel.: 032/6504 203

mobil: 0902 924 973

Bc. Eva Kubicová

referent pre dane a poplatky

tel.: 032/6504 243

mobil: 0902 911 278

Bc.Ľubica Otrubčáková

referent pre dane a poplatky

tel.: 032/6504 227

mobil: 0911 041 802

Bc. Iveta Šedivá

referent pre dane a poplatky

tel.: 032/6504 291

mobil: 0902 911 749

Ing. Mária Pauschová

referent pre obchod a služby

tel.: 032/6504 227

mobil: 0910 911 483

Barbora Jajcay

referent pre obchod a služby

tel.: 032/6504 227

mobil: 0911 041 831

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín