Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar interných služieb

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Benjamín Lisáček

vedúci útvaru

mobil: 0902 911 848

Mgr. Andrea Hniličková

referent vnútornej správy

mobil: 0902 911 143

Bc. Denisa Vlčeková

referent registratúrneho strediska

mobil: 0902 911 353

Bc. Dana Kušnierová

referent interných služieb

mobil: 0902 911 152

Dagmar Nedomová

energetik - kontrolór dodávateľských činností

mobil: 0902 911 275

Jozef Hrobár 

údržbár CO krytov

mobil: 0902 911 284 

Jozef Ševčík 

technický pracovník správy budov

mobil: 0911 179 593

Ján Šišovský

vodič

tel.: 032/6504 260

mobil:  0902 911 146

Ing. Marián Kaščák

vodič

tel.: 032/6504 260

mobil: 0911 041 828

Ján Straka

údržbár

tel.: 032/6504 260

mobil: 0902 924 981

Róbert Rihošek

údržbár, elektrikár

mobil: 0903 482 949

Peter Tvrdoň

údržbár, vodár

mobil: 0902 911 750

Patrícia Plocková

upratovačka

tel.: 032/6504 205 

Etela Kulková

upratovačka

tel.: 032/6504 205 

Viera Vavrová

upratovačka

tel.: 032/6504 205 

Mária Praženková

upratovačka

tel.: 032/6504 205 

Mgr. Ján Čulý

koordinátor aktivačných činností

tel.: 032/6504 295

mobil: 0902 911 138

Monika Kobzová

referent pre BOZP a PO

mobil: 0902 924 971

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín