Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar územného plánovania

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD.

poverená vedením útvaru

tel.:  032/6504 434

mobil: 0902 911 156

Mgr. Renata Kaščáková

špecialista pre strategický rozvoj mesta

mobil: 0902 911 131

Ing. arch. Dušan Šimun

špecialista pre architektúru

tel.:  032/6504 465

mobil: 0902 911 171

 

Ing. arch. Pavol Guga

referent pre územné plánovanie,

koncepcie a architektúry

tel.:  032/6504 435

mobil: 0902 911 157

Ing. Andrea Ondrušová

referent pre správu GIS, DTMM

tel.:  032/6504 436

mobil: 0902 911 481

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín