Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar stavebný a životného prostredia

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Iveta Kubišová

vedúca útvaru

tel.: 032/6504 420

mobil:  0902 911 177

 

Soňa Baránková

referent pre administratívu

tel.: 032/6504 414

mobil:  0902 911 222

 

Stanislav Nosek

stavebný referent

tel.: 032/6504 441

mobil:  0911 095 349

Ing. Monika Ficová

stavebný referent

tel.: 032/6504 439

mobil:  0911 041 818

Zuzana Kňazovčíková

referent pre stavebný poriadok

tel.: 032/6504 437

mobil:  0904 631 876

 

Denisa Zemková

referent pre stavebný poriadok

tel.: 032/6504 442

mobil:  0902 911 221

 

 

Bc. Mária Ďuďáková

stavebný referent

 

tel.: 032/6504 424

mobil:  0911 406 434

 

Mgr. Monika Duhárová

stavebný referent

 

tel.: 032/6504 424

mobil:  0901 714 361

Ing. Beáta Bredschneiderová

špecialista pre stavebný poriadok

tel.: 032/6504 417

mobil:  0902 911 167

 

Bc. Zuzana Čachová

referent pre životné prostredie

tel.: 032/6504 418

mobil: 0902 924 979

Bc. Marta Švajková

referent pre stavebný poriadok

tel.: 032/6504 419

mobil: 0902 911 759

Ing. Ingrid Kuľhová

referent pre krajinnú tvorbu a architektúru

tel.: 032/6504 436 

mobil: 0902 911 223

Ing. Viera Gugová

referent pre životné prostredie

tel.: 032/6504 418

mobil: 0902 925 004

Alena Mináriková

referent pre štátny fond rozvoja

bývania

tel.: 032/6504 433 

mobil: 0902 911 215

Lenka Vojtasová

referent pre štátny fond rozvoja

bývania

tel.: 032/6504 433 

mobil: 0902 911 168      

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín