Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Útvar hlavného architekta

Na  tejto stránke sa oboznámite s niektorými dokumentami, štúdiami, projektovými dokumentáciami a pod., ktoré zabezpečovalo alebo vypracovalo Mesto Trenčín - útvar hlavného architekta.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín