Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar sociálnych vecí

Meno zamestnanca: Telefón, e-mail:

 

Mgr. Barbara Činčárová

vedúca útvaru

tel.: 032/6504 204

mobil: 0911 041 822

Mgr. Renáta Komorovská

referent pre sociálne veci

tel.: 032/6504 225

mobil: 0911 041 819

 

Mgr. Vladimíra Halienková

referent pre sociálne veci

tel.: 032/6504 226

mobil: 0902 911 745

Bc. Anna Macháčková

referent pre sociálne veci

tel.: 032/6504 241

mobil: 0911 041 809

Mgr. Viera Králiková

referent pre sociálne veci

tel.: 032/6504 221

mobil: 0911 046 631

 

Ing. Zdenka Buxarová 

Centrum Seniorov

 

mobil: 0911 041 820

 

 

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín