Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar klientskeho centra a matriky

                  meno zamestnanca            telefón, e-mail                    

 

Ing. Daniela Šedivá

vedúca útvaru

tel.: 032/6504 301

mobil: 0902 911 132

Andrea Trnavská

informátor

tel.: 032/6504 111, 311

mobil: 0911 041 795

Ing. Monika Poljaková

referent pre podatelňu

tel.: 032/6504 111, 311

mobil: 0914 390 175

Denisa Opátová

referent pre klientske centrum

tel. 032/ 6504 305

mobil: 0911 041 837

Bc. Renáta Špaleková

referent pre klientske centrum

tel.: 032/6504 307

mobil: 0911 041 838

Jana Vicente

referent pre klientske centrum

tel.: 032/6504 306

mobil: 0902 911 331

Andrea Vetráková

referent pre klientske centrum

tel.: 032/6504 303 

mobil: 0911 041 833

Olívia Šťastná

referent pre klientske centrum

tel.: 032/6504 310

mobil: 0911 041 834

Miroslava Sedláková

referent pre klientske centrum

tel.: 032/6504 302

mobil: 0911 041 790

Zuzana Kristová

referent pre evidenciu obyvateľstva

tel.:  032/6504 309 

mobil: 0911 041 791

Mária Kivarottová

referent pre evidenciu obyvateľstva

tel.:  032/6504 308 

mobil: 0911 041 835

Bc. Marcela Koprivňanská

špecialista matrikár

tel.:  032/6504 312

mobil: 0902 911 310

Margita Vavrová

referent matrikár

tel.:  032/6504 312 

mobil: 0911 041 794

Beáta Pašková

referent matrikár

tel.:  032/6504 313 

mobil: 0902 924 980

Mária Vrbová

referent matrikár

tel.:  032/6504 313 

mobil: 0911 041 792

Zdenka Koprivňanská

referent matrikár

tel.:  032/6504 313 

mobil: 0902 911 029

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín