Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Rozdelenie okrskov

Obvod č. 1

centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatová, Kubrá, Kubrica.

OKRSOK č. 1

 

sam. inšp. Rastislav HERC

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail:  

Ulice a časti mesta: Námestie Sv. Anny, 1. mája, H. Šianec, Kolárova,

Bernolákova, Súdna, Piaristická, K dolnej stanici, M. Nešpora.

 

OKRSOK č. 2

 

sam. inšp. Rastislav DEMITRA

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Čerešňový sad, Trenčiansky hrad, H. Šianec,

Pod Brezinou, Partizánska, Nad tehelňou, Pod lesoparkom,J. B. Magina,

D. Krmana, J. Lipského, MUDr. A. Churu, Židovský cintorín, Evanjelický cintorín. 

 

OKRSOK č. 3

sam. inšp. Rastislav HERC

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Matúšova, Mierové námestie, Hviezdoslavova,

Palackého, Jaselská, Rozmarínová, Sládkovičova,

Šťúrovo námestie, Hviezdová, Hasičská,  Farská, Marka Aurélia,

V. Zamarovského, Mariánske námestie, Kniežaťa Pribinu.

 

OKRSOK č. 4

sam. inšp. Michal PŠENKA

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: M. Rázusa, Hodžova, Nábrežná, Mládežnícka,

Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Smetanova, Komenského,

Študentská.

 

OKRSOK č. 5

 

sam. inšp. Lukáš DURAS

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Gen. M. R. Štefánika, Kukučínova, Železničná,

Kragujevackých hrdinov, Park M. R. Štefánika, Sadová. 

 

OKRSOK č. 6

sam. inšp. Karol OLEŠÁK

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: M. Rázusa, Hodžova, Nábrežná,

Kpt. Nálepku, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Vodárenská,

17. novembra, Holubyho námestie, Gen. Viesta, Jiráskova.

 

OKRSOK č. 7

 

 

sam. inšp. Michal BULEJKO

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Považská, Hodžova, Šoltésovej, Osvienčimská,

Gagarinova, M. Turkovej.

 

 

OKRSOK č. 8

 

sam. inšp. Marián JANČOVIČ

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri Tepličke,

Pod Skalkou, Jasná, Tichá ulička, Opatovská cesta, Clementisova,

Kraskova, Pádivého, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov

OKRSOK č. 9

 

sam. inšp. Lukáš DURAS 

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Gen. M. R.Štefanika, K výstavisku, Pod Sokolice,

Pred poľom, Súvoz, Kubranská, K zábraniu.

OKRSOK č. 10

sam. inšp. Slavomír HEŠTERA

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Kubrá, Kubranská, Kubrická, Pod lipami, Rovná, Zelnica,

M. Hricku, Na kameni, J. Derku, J. Fabu, Za humnami, Dubová, záhr. osada Dubník,

záhr. osada Skalničky, záhr. osada Volavé.

 

OKRSOK č. 11

sam. inšp. Slavomír HEŠTERA

Kontakt:

Tel.: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Opatovská cesta, Opatová, Potočná, 10. apríla,

Horeblatie, Mlynská, Niva, Mníšna, Pod driením. 

Obvod č. 2

sídlisko JUH I a II, Lesopark Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice,

Nozdrkovce.

OKRSOK č. 1

 

sam. inšp. Simona BARTOŠOVÁ

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Jesenského, Jilemnickeho, Kuzmányho, Moyzesova,

Kmeťová, Dolný Šianec, Nemocničná, Panenská, Električná, Legionárska,

K dolnej stanici.

 

OKRSOK č. 2

sam. inšp. Juraj JURÍK

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Partizánska, Soblahovská, Olbrachtova, Zelená,

Kúty, Dolný Šianec, J. Kráľa, Tatranská, Krátka, Nová, Cintorínska,

Záhradnícka, Hlavný cintorín. 

 

OKRSOK č. 3

 

sam. inšp. Marián MIŠKOVSKÝ

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Legionárska, Soblahovská, Inovecká, Dlhé Hony,

28. októbra, Kalinčiakova, Lidická, kpt. Jaroša, Osloboditeľov, Družstevná,

Bezručova, Beckovská, Východná, OD Kaufland.

 

OKRSOK č. 4

sam. inšp. Marián MIŠKOVSKÝ 

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Električná, Legionárska, Rybárska, Karpatská,

J. Zemana, Poľná, Puškinova, Palárikova, Narcisová, Sasinkova,

Riznerova, Nové prúdy, Stromová, Javorinská.

 

OKRSOK č. 5

sam. inšp. Tomáš OMACHEL

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Dlhé Hony, Strojárenská, Družstevná, Bezručova,

kpt. Jaroša, Veterná, Ovocná, Slnečné námestie, Sama Chalúpku,

Východná, Pod Juhom, OD: COOP Jednota, LIDL, OBI, Ku štvrtiam, Na Zongorke 

 

OKRSOK č. 6

sam. inšp. Miloš KUBÁNYI

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Biskupická, Legionárska, Záhumenská, Legionárska,

Karpatská, Bottova, Úzka, Puškinova, HM TESCO, OC LAUGARICIO,

Nozdrkovce.

 

OKRSOK č. 7

sam. inšp. Ľuboš KOSEC

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Saratovská, Dom smútku, Západná, NS Južanka,

T.Vansovej, L. Novomeského, J. Halašu, Šmidkeho.

 

OKRSOK č. 8

 

sam. inšp. Renáta BOROVÍKOVÁ

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Gen. L. Svobodu, Východná, Lavičková, Kyjevská,

M. Bela, ZŠ Východná, Kostol sv. Rodiny, Halalovka, Južná, Východná,

záhradkárska osada „Chrásť“.

 

OKRSOK č. 9

 

sam. inšp. Matúš JEŽÍK 

Kontakt:

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Gen. L. Svobodu, T. Vansovej, Liptovská, Bazovského,

Šafárikova, ZŠ L. Novomeského, Domov dôchodcov - Liptovská.

 

OKRSOK č.10

 

sam. inšp. Michal BULEJKO

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Lesopark Brezina – náučný chodník,

kyslíková dráha, Pod Brezinou, Dušová dolina, Hotel Brezina,

chodník sever, Kozí vrch,Pamätník umučených na Brezine,

záhradkárska osada Pod Brezinou, ulica Partizánska.

Obvod č. 3

Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce, Istebník, Orechové.

OKRSOK č. 1

sam. inšp. Michal STAŇO

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta:

Zlatovce: Hanzlíkovská, Detská, Na dolinách, Poľovnícka, Jarná, Severná,

K mlynisku, Malozáblatská, Kňažské

Záblatie: Dolné Pažite, Sigôtky, Záblatská, Rybáre, Pri parku, Ku kyselke,

Poľnohospodárska. 

 

OKRSOK č. 2

 

sam. inšp. Michal STAŇO 

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Istebnícka, Záhradná, Ružová, Podjavorinskej,

Medňanského, Jánošíkova, Kasárenská, Jahodová, Majerská, Na kamenci,

Jána Prháčka, Šafránová, Slivková, Hlavná, Na vinohrady, Okružná, Na záhrade

 

OKRSOK č. 3

sam. inšp. Lucia DUBNÁ 

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,  

Ulice a časti mesta: Vlárska cesta, Chotárna, Kvetinová,

Žabinská (od železničnej trate smer Orechové),M. Kišša,

Radlinského, Lesnícka, Na záhumní, Súhrady, Široká,

Hrabovská cesta, Hrádzová.

 

OKRSOK č. 4

sam. inšp. Ján MIHÁL

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Bratislavská(od Staničná smer Záblatie),

Bavlnárska, Kožušnícka, Zlatovská(od križ. Piešťanská smer

diaľničný privádzač),Brnianska(medzi Bratislavská a Zlatovská),

Prúdy, Brezová, Obchodná, Javorová, Višňová, Lipová, Jedľová,

Vážska, Orgovánová.

 

OKRSOK č. 5

sam. inšp. Lucia DUBNÁ 

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Ľ. Stárka(od Bratislavská smer stavidlá), Brnianska

(medzi Zlatovská a Ľ. Stárka), Veľkomoravská( od Piešťanská smer OZETA),

záhradkárska osada Váh, záhradkárska osada OZETA.

 

OKRSOK č. 6

sam. inšp. Róbert MALÍK

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Továrenská, Bratislavská(od kruhový objazd

LIDL po Staničná),Staničná, Školská, Kvetná, Duklianskych hrdinov, 

Hollého, Súťažná, Veľkomoravská(medzi Piešťanská a Bratislavská).

 

OKRSOK č. 7

  

sam. inšp. Róbert MALÍK

Kontakt: 032/6504 273

Mobil: 0902 911 020

E-mail: ,

Ulice a časti mesta: Žabinská(medzi žel. traťou a Bratislavská),

Vladimíra Roya, Ľ. Stárka(medzi žel. traťou a Bratislavská), Bratislavská

(od cestného mosta po kruhový objazd LIDL), Rastislavova,

Svätoplukova, Brančíkova, Piešťanská, Zlatovská(medzi Piešťanská a Bratislavská)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín