Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Dovoz stravy

Mesto Trenčín zabezpečuje občanom mesta Trenčín cestou Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická č. 42, Trenčín dovoz stravy pre seniorov, imobilných a ťažko mobilných občanov

Služba rozvoz stravy sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc  inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov medzi ktoré sa zaraďuje aj dovoz obeda, alebo iného teplého jedla. Výška úhrady za dovoz stravy predstavuje 0,60 .  

Potrebné doklady

Dovoz stravy sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.

K žiadosti je potrebné doložiť:

Podanie žiadostí

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Piaristická 42

911 01 Trenčín

Kontakt:
Tel.: 032/ 6 402 463

www.ssmtn.sk

 

Aktualizované: 13.01.2015 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín