Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Trenčín

Mierové námestie č. 2

911 64 Trenčín,

zastúpené: Mgr. Richardom Rybníčkom  

IČO: 00312037

DIČ: 202 107 9995

 

Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín