Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Úrady a inštitúcie  Zdravotné a sociálne zariadenia  

Sociálne zariadenia zriadené mestom

Sociálne služby mesta Trenčin, m.r.o

Zariadenie opatrovateľskej služby

Piaristická 42

911 01 Trenčín

Tel.  032/640 24 63

www.ssmtn.sk

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. 

Zariadenie pre seniorov

Lavičková 10

911 08Trenčín

Tel.  032/652 73 48 

www.ssmtn.sk 

Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o

Detské jasle

28. októbra

911 01 Trenčín

Tel.  032/652 15 08 

www.ssmtn.sk 

Centrum Seniorov

Osviečimská 3

911 01 Trenčín

Tel.  0911 041 820

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín