Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Úrady a inštitúcie  

Banky

Banka Adresa / Telefón
Československá obchodná banka, a.s.

Vajanského 3

Tel: 0850 111 777

www.csob.sk

Československá obchodná banka, a.s.

Gen. L. Svobodu 1

Tel:  0850 111 777

www.csob.sk

Československá obchodná banka, a.s.

Gen.M.R.Štefánika 426

OC MAX

Tel: 0850 111 777 

www.csob.sk

Československá obchodná banka, a. s.

Leginárska 14/615

Tel: 0850 111 777

www.csob.sk

Prima banka Slovensko, a. s.

Hviezdoslavova 2

Tel: 0850 700 007

email:

www.primabanka.sk

AXA Banka Europe, a.s.

Mierové námestie 14

Tel: 032/7 445 999

Fax: 032/7 445 995

www.axa.sk

AXA Banka Europe, a.s.

Palackého 85/5

Tel: 0917 936 064

       0911 691 616

www.axa.sk

OTP Banka Slovensko, a.s.

 

Jessenského 7371/2

Tel: 032/6 505 434

Fax: 032/6 505 445

www.otpbank.sk

Poštová banka, a.s.

Námestie sv. Anny 23

Tel: 032/6 505 434

Fx: 032/6 505 445

www.postovabanka.sk

Oberbank 3 Banken Gruppe, a.s.

Legionárska 47

Tel: 032/7 417 400

www.oberbank.sk

Sberbank Slovensko, a.s.

Námestie Ľ. Štúra 16

Tel: 032/7 480 100

Fax: 032/7 441 935

www.sberbank.sk

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Námestie sv. Anny 3148

Tel: 0850 111 888

www.slsp.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Mierové námestie 4

Tel: 0850 111 888

www.slsp.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Gen. L. Svobodu 2729

Tel: 0850 111 888 

www.slsp.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Námestie sv. Anny 4

Tel: 0850 111 888

www.slsp.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Belá 7271

NC Laugaricio

Tel:0850 111 888

www.slsp.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Zámostie, Zlatovská 2143

Tel: 0850 111 888

www.slsp.sk

Tatra banka, a.s.

Palackého 6

Tel: 0903 903 902

      0906 011 000

      0850 111 100

www.tatrabanka.sk

Tatra banka, a.s.

Námestie sv. Anny 3

Tel: 0903 903 902

      0906 011 000

      0850 111 100

www.tatrabanka.sk

Tatra banka, a.s.

Belá 7271

NC Laugaricio

Tel: 0906 011 000

      0903 903 902

      0850 111 100

www.tatrabanka.sk

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Námestie sv. Anny 3

Tel: 032/6 509 201 -2 

Fax: 032/6 509 204

www.unicreditbank.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

Legionárska  7158/5

Tel: 0850 123 000

Fax: 048/4 505 501

www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mierové námestie 37

Tel: 0850 123 000

Fax: 048/4 505 501

www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

Zlatovská 2610

Tel: 0850 123 000

Fax: 048/4 505 501

www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

Belá 7271

OC Laugaricio

Tel: 0850 123 000

Fax: 048/4 505 501

www.vub.sk

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

K dolnej stanici 7282/20A

Tel: 032/6 40 11 45 - 46

Fax: 032/6 401 147

www.szrb.sk

Fio banka, a.s.

Štúrovo námestie 5

www.fio.sk

Raiffeisen BANK

Vajanského 4 (OD Prior)

Tel: 02/5050 5580

www.raiffeisen.sk

 

Aktualizované: 27.01.2016

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín