Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Kultúra a voľný čas  

Bohoslužby

Farské úrady

                Názov

         Adresa

               Kontakt

Rímsko-katolícky farský úrad

Mariánske nám. 2

911 01 Trenčín

032/7434 276

www.fara.sk/trencin

Farnosť Svätej Rodiny

Námestie Svätej Rodiny 2

911 08 Trenčín 

032/6400118

http://www.ksrtn.sk

Evanjelický a. v. farský úrad

Jilemnického 18

911 01 Trenčín

kancelária a fax 032/6528 044

byt kňaza:         032/6521 261

mobil:               0918 828 222

www.ecav-trencin.eu

Gréckokatolícky farský úrad

Márie Turkovej 46/25

911 01 Trenčín 

mobil: 0915 960 780

byt kňaza: Mgr. Igor Cingeľ     

 

Rozpis bohoslužieb rímskokatolíckej cirkvi

Sväté

omše

Piaristický

kostol sv.
Františka

Xaver-

ského


Mierové

nám.

Farský

kostol
narodenia

panny

Márie

 

Mariánske

nám. 2

Kostol

Notre

Dame

 


Ul. 1. mája

Kaplnka

sv. Anny

 

 

Nám.

sv. Anny

Kostol

sv. Rodiny

 

 


sídlisko Juh

Kostol sv.

Kozmu a 

Damiána

 

 

Bisku-

pická

po-pia  6.00, 18.00     16.00

7.00,17.00* 

pon. 19.00 *

(mládežnícka)

ut. 14.00*

(školská)

    8.30

 6.30, 18.30

   17.30
sobota

6.00, 18.00

(nedeľná)

    8.30

(s krstami)

        7.00    8.30  7.30, 18.30     7.30

nedeľa a prikázané

sviatky v deň

pracovného pokoja

 6.00, 8.00

10.00, 18.00

    9.00

   11.00

    7.00, 8.30

       18.30

    8.00

  7.00, 8.30

10.30, 18.30

   6.45

   9.30

prikázaný sviatok 6.00, 18.00 9.00 , 16.00     7.00, 18.30     8.00  6.30, 18.30   17.30

Sväté

omše

Kostol

sv. Štefana

kráľa


Orechové

Záblatie -

kaplnka

Zlatovce –

Dom smútku

Kostol

sv.

Stanislava

 

Opatová

Kostol

sv. Jána

Nepo-

muckého


Kubrá

Hospic

Milosrd-

ných

sestier

po-pia

18.00

(zimný čas)

18.30

(letný čas)

 

po 7.00 

ut-pia 17.00 

 

st, pia 18.00

 

sobota

7.00

     7.00

   16.30

(nedeľná)

nedeľa a prikázané

sviatky v deň

pracovného pokoja

    7.30

  10.30

    9.00      9.00

    

     7.00

   11.00

 

     8.25

     9.40

po - str

17.00

(zimný čas) 

17.30

(letný čas)

ut - pia

17.00

(zimný čas)

17.30

(letný čas)

po,str,pia

 16.00

(zimný čas)

18.00

(letný čas)

Sväté

omše

Kaplnka

Najsvätejšieho

Srdca

Ježišovho

 

Nemocnica

pondelok, štvrtok, sviatok

15.45

utorok, streda a piatok

8.00

nedeľa

10.30

Svätá spoveď, rozhovor s duchovným, pomazanie chorých: 30 minút pred svätou omšou v kaplnke, na lôžku chorého kedykoľvek na požiadanie. Tel.: 0692 009 043

 

Rozpis bohoslužieb Gréckokatolíckej cirkvi

Kostol sv. Anny

Námestie sv. Anny

Trenčín

v pondelok, stredu, piatok: 18.00 h

v cirkevný sviatok: 18.00 h

v nedeľu: 10.30 h

Kostol Panny Márie

 

cintorín Prievidza 

v druhú a poslednú nedeľu

v mesiaci: 15.00 h

 

Rozpis Bohoslužieb Evanjelickej cirkev augsburského vyznania

Deň

Služby Božie

Kontakt

nedeľa 9.00

Evanjelický kostol

Vajanského ul.

www.ecav-trencin.eu

 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Deň

  Nedeľné zhromaždenie

      Kontakt

nedeľa

 

10.00 Hlavné zhromaždenie

11.20 Nedeľná škola

 

Rozmarínova 3

tel.: 0902 918 953

www.mormoni.sk

 

Kresťanský zbor Trenčín

  Deň

Bohoslužby

Kontakt

nedeľa

  10.00 - 11.30

Kresťanský zbor Trenčín

Kult. stredisko KC Aktivity

Kyjevská č. 3183

911 08 Trenčín - Juh

Pavol Kadlec

tel.: 0907 440 028

www.kztrencin.sk

 

Cirkev Adventistov siedmeho dňa

Deň

                 Program

          Kontakt

sobota  

 

 9.00 - 10.00  Štúdium Božieho slova

10.15 - 10.30  Príbeh pre deti

10.30 - 11.30  Kázanie

13.30 - 14.30  Prednášky

                     Skúsenosti

Horný Šianec 17

Trenčín

Pastor: Muráň Ján 

tel: 0905 659 566

www.casd-tn.sk             

 

Náboženská spoločnosť  Jehovovi svedkovia

      Deň             Program                                           Kontakt         

utorok

nedeľa

18.15 štúdium Biblie, teokratická škola a služob. zhromaždenie

9.00   verejná prednáška a rozbor biblického námetu

KC Kubra

Kubranská 94

Trenčín

Timotej Filip

tel.: 0908 287 491

www.jw.org

 

Cirkev bratská Trenčín

Deň Program Miesto Kontakt
Nedeľa 10.00-11.30  bohoslužby modlitebňa CASD, Horný Šianec 17, Trenčín

Gabriel Gajdoš - kazateľ

tel.: 0905 320 616

mail: 

web:  www.pristav316.sk

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín