Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  

Demografia

Počet obyvateľov:

    • 54 916 (k 1. 1. 2018)

  

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2017:

Narodení                               519 
Zomrelí 513
Odsťahovaní 899
Prisťahovaní 840

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 12.01.2018:

veková štruktúra          

počet obyvateľov
0 - 3 roky   1 549
3 - 6 rokov   1 525
6 - 15 rokov   4 265
15 - 18 rokov   1 244
18 - 60 rokov 31 444
60 a viac 14 877
SPOLU 54 904

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k  12.01.2018:

vek                   muži                 ženy                         
0 - 3 roky       804      745
3 - 6 rokov       762      763
6 - 15  rokov    2 122   2 143
15 - 18 rokov       632      612
18 - 60 rokov  15 633 15 811
60  a viac rokov    6 293   8 584
SPOLU  26 246 28 658

Aktualizované: 12.01.2018

 

 

 

Počet obyvateľov:

    • 55 000 (k 1. 1. 2017)

  

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2016:

Narodení                               508 
Zomrelí 495
Odsťahovaní 898
Prisťahovaní 798

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 02.01.2017:

veková štruktúra          

počet obyvateľov
0 - 3 roky   1 512
3 - 6 rokov   1 572
6 - 15 rokov   4 183
15 - 18 rokov   1 260
18 - 60 rokov 31 919
60 a viac 14 550
SPOLU 54 996

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k  02.01.2017:

vek                   muži                 ženy                         
0 - 3 roky       783      729
3 - 6 rokov       795      777
6 - 15  rokov    2 072   2 111
15 - 18 rokov       650      610
18 - 60 rokov  15 841 16 078
60  a viac rokov    6 147   8 403
SPOLU  26 288 28 708

Aktualizované: 09.01.2017

 

Počet obyvateľov:

    • 55 155 (k 1. 1. 2016)

  

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2015:

Narodení                               501 
Zomrelí 526
Odsťahovaní 837
Prisťahovaní 704

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 08.04.2016:

veková štruktúra          

počet obyvateľov
0 - 3 roky   1 526
3 - 6 rokov   1 570
6 - 15 rokov   4 106
15 - 18 rokov   1 310
18 - 60 rokov 32 319
60 a viac 14 271
SPOLU 55 102

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k  08.04.2016:

vek                   muži                 ženy                         
0 - 3 roky       777      749
3 - 6 rokov       786      784
6 - 15  rokov    2 056   2 050
15 - 18 rokov       688      622
18 - 60 rokov  15 970 16 349
60  a viac rokov    6 035   8 236
SPOLU  26 312 28 790

 Aktualizované: 08.04.2016

 

  

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín