Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Kde pokračuje čistenie komunikácií po zime?

(28.04.2018, Mesto Trenčín)

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.

Aktuálne čistia cesty až do 11. mája v mestskej časti Západ:

Pondelok 30. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Brančíkova, Svätoplukova, Rastislavova, Royova, Ľ. Stárka smer Čierny mostek, chodník v podjazde Vlárska

18.00 až 06.00 h - Nové Zlatovce, ul. Vážska, Jedľová, Lipová, Višňová, Javorová, Brezová, Prúdy

 

Streda 2. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná

18.00 až 06.00 h - Orechové - ul. Orechovská, Chotárna

 

Štvrtok 3. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Kvetná, Dukl. hrdinov, Hollého, Školská, Budovateľská

18.00 až 06.00 h - Orechové, Istebník - Jánošíkova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová

 

Piatok 4. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Továrenská, Súťažná, Súhrady, Lesnícka

18.00 až 06.00 h - ul. M. Slovenskej, Záhradná, Hroznová, Slivková, J. Prháčka

 

Pondelok 7. mája 2018

06.00 až 18.00 h - Orechové, Istebník - ul. M. Kišša, Žabinská, Radlinského, Kvetinová, Široká

18.00 až 06.00 h - Zlatovce - ul. Okružná, Na záhrade, Na dolinách

 

Streda 9. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Majerská, novostavby, Horné Orechové

18.00 až 06.00 h - Zlatovce - ul. Poľovnícka, Severná, Jarná, Malozáblatská, Kňažská

 

Štvrtok 10. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Hlavná, Hanzlíkovská od Kamenca po žel. priecestie

18.00 až 06.00 h - Záblatie - ul. Pri parku, Ku kyselke

 

Piatok 11. mája 2018

06.00 - 18.00 h - Záblatie - ul. Záblatská od otoču autobusov, Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné pažite

18.00 - 06.00 h - dorábky, nedorobky

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín