Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Ostatné zdratovnícke a sociálne zariadenia na území mesta Trenčín

Fakultná nemocnica

Legionárska 28

911 01 Trenčín

tel.: 032/656 61 11

web: www.fntn.sk

Denný stacionár Dejdarka - rehabilitačné zariadenie pre deti s DMO, poúrazové stavy a chronické ochorenia pohybového systému

Kyjevská 3186

(Kultúrne centrum Juh)

911 08 Trenčín

tel.: 0905 328 227  

tel.: 0905 846 241 

e-mail:

web: www.dejdarka.sk

Poliklinika JUH Trenčín  - BIO-FIT, s.r.o.

Halalovka 63

Trenčín 911 08

tel.: 032/640 00 10-1, 0905 606 552 

Informačné služby: 0900 311 211  

e-mail:

web: www.bio-fit.sk

Centrum sociálnych služieb

Liptovská10     

911 08 Trenčín

tel.: 032/658 64 02-5

web: www.csstrencin.sk

Dom Humanity - Slovenský červený kríž

Stromová 5

911 01 Trenčín

tel.: 032/652 26 90 

web: www.redcrosstn.sk

e-mail:

Detský domov Lastovička

Jilemnického 40

911 01 Trenčín

tel.: 032/652 06 17 

web: web.stonline.sk/detskydomovtrencin

e-mail:  

Hospic Milosrdných sestier - zdravotnícke zariadenie pre pacientov v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického) a pre zomierajúcich

Súvoz 739

911 01 Trenčín

tel.: 0918 606 261

e-mail:

web: www.hospic.satmarky.sk, www.facebook.com/hospic

DEMY - domov sociálnych služieb pre deti a mládež

Biskupická 46

911 01 Trenčín

tel.: 032/652 07 95, 032/652 39 88 

e-mail:

web: www.demytrencin.sk

DETSKÝ DOMOV - Detský domov pre maloletých bez sprievodu - Detské mestečko

Na Dolinách 27

911 05 Trenčín

tel.: 032/657 22 96

Denné psychiatrické zariadenie

Palackého 21

91101 Trenčín

tel.: 032/743 00 51 

e-mail:

web: www.dennystacionartn.sk  

Zariadenie sociálnych služieb SENIORVILLE

Pri Parku 39

911 06  Trenčín - Záblatie

tel.: 032/285 20 20

e-mail:

web: www.seniorville.sk
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín