Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD, MIEROVÉ NÁMESTIE 2, 911 64 TRENČÍN

Útvar klientskeho centra a matriky - vedúci

032/6504 301

 

 

KC - životné prostredie, doprava, stavebný poriadok, osvedčovanie listín a podpisov, dane, obchod a služby, sociálna pomoc

032/6504 209

032/6504 302

032/6504 303 

032/6504 305

032/6504 307

KC - evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

032/6504 308
032/6504 309

KC - pokladňa

032/6504 310

Matrika 032/6504 312
032/6504 313

Kancelária primátora

032/6504 230

hovorca  032/6504 287

kronika mesta  032/6504 216

Kancelária prednostu

032/6504 237

personálne veci

 032/6504 220

správa počítačovej siete, internet

 032/6504 270, 266

Útvar právny

 032/6504 253

mestská rada, mestské zastupiteľstvo

 032/6504 222, 267

VZN, normy mesta

 032/6504 244

Útvar ekonomický

 032/6504 214

rozpočet

 032/6504 254

účtovanie

 032/6504 227

dane

 032/6504 243, 268

poplatky za komunálny odpad

 032/6504 212, 203, 291 

obchod a služby

 032/6504 227

 Útvar sociálnych vecí

032/6504 204

 

sociálne veci

 032/6504 221

sociálnoprávna ochrana detí

 032/6504 225

 

ekonomika

 032/6504 241

nájomné byty

 032/6504 226

 

MESTSKÝ ÚRAD, FARSKÁ 10, 911 64 TRENČÍN - CENTRUM ROZVOJA MESTA

Útvar hlavného architekta

032/6504 434

Útvar dopravy

032/6504 421

Útvar stavebný a  životného prostredia

032/6504 401

odpady 032/6504 418

stavebný poriadok 032/6504 419

Štátny fond rozvoja bývania 032/6504 433

Útvar majetku mesta

032/6504 461

pozemky

032/6504 462

byty a nebyty

032/6504 463

 

evidencia majetku

032/6504 446

Útvar školstva

0902 911 158
školstvo 0902 924 976

 

 MESTSKÝ ÚRAD, HVIEZDOSLAVOVA 6, 911 01 TRENČÍN

Útvar interných služieb

0902 911 848

verejná zeleň

0902 925 003

energetik

0902 911 275

registratúrne stredisko

032/6504 278

príprava realizácie investícií

032/6504 426, 422

nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a dispečing správy tepelných zdrojov

0905316690

 

 

MESTSKÝ ÚRAD, MIEROVÉ NÁMESTIE 9, 911 64 TRENČÍN

Útvar kultúrno- informačných služieb

032/6504 704

Kultúrno-informačné centrum

032/6504 709, 712

Kultúrne strediská

032/6504 705

Kultúrne podujatia

032/6504 710

 

 

Podrobný telefónny zoznam zamestnancov nájdete tu.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín