Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Petície

Oznámenie o vybavení petícii

V súlade s §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Trenčín oznamuje vybavenie petícií.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín