Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Transparentné mesto

Mesto Trenčín v snahe zjednodušiť prístup občanov k informáciám pripravilo túto podstránku, na ktorej je možné  nájsť všetky dôležité informácie o chode samosprávy v Trenčíne.

V prvej sekcii je napríklad všetko, čo sa týka financií a spravovania majetku mesta a elektronický aukčný systém. V ďalšej informácie o fungovaní jednotlivých zložiek samosprávy (všetko o mestskom zastupiteľstve, pracovný program primátora, kontakty na poslancov a úradníkov, videozáznamy zo zasadnutí mestského parlamentu). Nechýba sekcia, ktorá občanom poradí ako čo vybaviť na úrade, nájdu v nej tlačivá, všeobecne záväzné nariadenia, územný plán mesta a iné dôležité dokumenty.

 

 

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín